http://www.diament-wk.de/

 

Standardabmessungen in mm

D D1
5 2
6 2
8 2
12.5 2.5
13 9
18.5 13.5
20 2.5
33 27
35 3
40 34
90 70

L, H - entsprechend den AnforderungenANMERKUNG: Wir können auch Fräser nach Kundenwunsch fertigen.Diamantkörnung: D35 - D151 (FEPA)

Bindung: Sintermetall M


Bestellung-Typ:  Typ    D x D1 x  H x L    Diamantkorn

AOF 90 x 70 x 10 x 100   D91

projekt: emdwa

DIAMENT Sp. z o. o.
ul. Budowlana 17
PL 88-100 Inowroclaw
POLEN