http://www.diament-wk.de/

Typ: 2A2V    verstellbarer Senker
 

 

 

 


Standardabmessungen in mm


D D1 Vo X
4 - 50 D + 6 90o 5
4 - 50 D + 10 90o 7
4 - 50 D + 20 90o 13

 

 


 

Diamantkörnung: D151 (FEPA)


Bindung: Sintermetall M 

Bestellung-Typ: Typ D x D1 x X x Vo Diamantkorn

2A2V 26 x 32 x 5 x V=90o D126ANMERKUNG !!!


Wir können auch Senker nach Kundenwunsch fertigen.projekt: emdwa

DIAMENT Sp. z o. o.
ul. Budowlana 17
PL 88-100 Inowroclaw
POLEN