http://www.diament-wk.de/

Kreissäge mit geschlossenem Rand – 1A1R

 

 

Standardabmessungen in mm

D T X
60, 80 0.8 - 1.5 5
100 1.0 - 1.5 5
110 1.0 - 1.5 5
150 1.0 - 1.5 5
200 1.5 - 2.4 5, 10
230 1.5 - 2.4 5, 10
250 1.6 - 2.5 5, 10
300 1.8 - 2.8 10
350 2.0 - 2.8 10
400 2.0 - 3.0 10
500 3.1 10

H - entsprechend den Anforderungen

 

 

ANMERKUNG: Wir können auch Säge nach Kundenwunsch fertigen.

 Diamantkörnung: D39 - D501 (FEPA)

Bindung: Sintermetall M


Bestellung-Typ:   Typ    D x T x X x H     Diamantkorn

1A1R   400 x 2,2 x 10 x 20   D126

projekt: emdwa

DIAMENT Sp. z o. o.
ul. Budowlana 17
PL 88-100 Inowroclaw
POLEN